loading
køleservice & akut support
Vi tilbyder køleservice og 24/7 support

Brug for support?

Køleservice der holder produktionen kørende

Hos Pharmacold ved vi, at det er essentielt, at installationerne fungerer og at reparationer og service udføres med omhu for pharmaindustriens processer. Derfor tager vi altid alle forholdsregler, når vi besøger jer – både til lovpligtige eftersyn og akut support.

Med en serviceaftale hos os er I sikret:

Akut support når jeres køleløsning har brug for det

Vi tilbyder fleksibel support døgnet rundt – både på telefonen og i marken. Med en serviceaftale hos Pharmacold er I derfor altid sikre på at være foran i køen og at der hurtigt bliver taget hånd om udfordringen, når den opstår.

Mange udfordringer kan løses telefonisk for at forlænge driften, men vi vurderer altid omfanget af problemet og prioriterer opgaven herefter. Når det er nødvendigt, sender vi vores kompetente og veluddannede teknikere ud til jer, hvor de vil udbedre problemet. 

En serviceaftale forbedrer jeres driftssikkerhed

Service og vedligehold er afgørende for driftssikkerheden på et køleanlæg, som skal fungere optimalt året rundt. Derfor tilbyder vi forskellige serviceaftaler, så I kan blive dækket ind med en aftale, der passer til jeres behov.

Ved et servicebesøg gennemgår vi:

Vi håndterer alle jeres køleløsninger

Vi er specialiseret i særligt kompleks køleteknik, men med en serviceaftale håndterer vi også gerne alle jeres andre køleløsninger. Det gør det lettere for både jer og os, at I har en enkelt kølepartner tilknyttet, som har overblikket over alle køleløsningerne.

Vi rådgiver og servicerer derfor ligeså gerne på jeres komfortkøling med varmepumper og klimaanlæg, som vi servicerer jeres CO₂-anlæg til vareopbevaring.

Vi udfører lovpligtigt eftersyn på køleløsninger

Jf. Arbejdstilsynets AT100 skal der udføres minimum ét årligt serviceeftersyn på køleanlæg. Det lovpligtige, årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr med henblik på at konstatere, om køleanlægget konstruktionsmæssigt og indretningsmæssigt stadig er i overensstemmelse med gældende regler om køleanlæg og ikke frembyder nogen form for fare for personer ved dets forudsete brug. Eftersynet afsluttes med en tæthedsprøve.

 

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sag­kyndigt kølefirma.

Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn. Køleanlæggets dokumentation anbefales samlet i en kølejournal ved anlægget.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg – men ikke over 2,5 kg – skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sag­kyndigt kølefirma.

Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn. Køleanlæggets dokumentation anbefales samlet i en kølejournal ved anlægget.