loading

Beskyttelse af persondata

Ved brug af Pharmacolds hjemmeside og nyhedstjenester.

Indledning
I det følgende kan du læse Pharmacolds politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Pharmacolds hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på Pharmacolds hjemmeside eller tilmelder dig Pharmacolds nyhedstjenester, er vilkårene i denne Persondata- og Cookiepolitik gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Pharmacolds hjemmeside eller nyhedstjenester.

Pharmacold værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Pharmacold betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Pharmacold A/S, CVR. nr.: 41584475, Baldershøj 19, 2635 Ishøj. E-mail: info@Pharmacold.dk.

 

Pharmacolds indsamling af dine personoplysninger
Pharmacolds behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav – herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Pharmacold gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Pharmacold ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. Pharmacold indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Pharmacolds hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

 

Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken ip-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende Cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan finde Cookiepolitikken senere i dette dokument. Du bliver endvidere bedt om at acceptere vores Cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig, behandler Pharmacold ligeledes følgende personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger: Navn, E-mailadresse, Firma/arbejdsplads.

 

Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode
Pharmacold indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring samt invitationer og konkurrencer, jf. Art. 6, Stk. 1, Litra a og f.

Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til dig. Nyhedstjenesterne er således valgt ud fra de oplysninger, du har afgivet om dine arbejdsrelaterede interesser inden for ovennævnte kategorier og er dermed tilpasset din situation.

Pharmacold opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Pharmacolds nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter Pharmacold dine personoplysninger inden for 30 dage.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Du har i forbindelse med din tilmelding til Pharmacolds nyhedstjenester givet samtykke til, at Pharmacold må videregive dine personoplysninger indenfor Pharmacold.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til Cookiepolitikken.

 

Brug af databehandlere
Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Pharmacold. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Pharmacold og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Pharmacold selv.

 

Sikkerhed omkring dine personoplysninger
Pharmacold behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages backup dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

 

Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Pharmacold behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan rette henvendelse til Pharmacold ved at skrive til denne e-mailadresse: info@Pharmacold.dk

Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger på følgende adresse:

Borgergade 28, 5, 1300 København K. Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Pharmacold i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning for Pharmacold.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Pharmacold på ovennævnte e-mailadresse.

 

Cookiepolitik

Ejeroplysninger

  1. Hvad er cookies?
  2. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
  3. Formål med cookies på vores website
  4. Google Analytics
  5. Brug af personoplysninger

Ejeroplysninger
Pharmacold, CVR. nr. 41584475, Baldershøj 19, 2635 Ishøj
E-mail: info@Pharmacold.dk

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.

Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

Sitet anvender cookies fra Essens A/S, der har adgang til de pågældende cookies:

  1. A) Google Analytics
    Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, arbejdsrelaterede interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesseområder.

 

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på info@Pharmacold.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.

Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, eller på www.datatilsynet.dk, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Sidst opdateret 30. september 2020